Home > Novinky > Schválené žiadosti: podpora rozvojových intervencií v Moldavsku

Schválené žiadosti: podpora rozvojových intervencií v Moldavsku

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/MD/1 – Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 29.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020. 

Zoznam externých hodnotiteľov:

Ing. Juraj Drábik 
Mgr. Ivana Raslavská, PhD.

 

02.06.2020, Bratislava