Home > Kto sme > Pracovníci

Pracovníci

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

________________________________________________________________________________________

Lucia Kišš, MSc.

Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford.  Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham. Životopis k nahliadnutiu TU .


riaditeľka
lucia.kiss@slovakaid.sk
tel.: +421-5978-2600 / 0907 851 474

Silvia Chomová
asistentka
silvia.chomova@slovakaid.sk

tel.: +421-2-5978-2601

__________________________________________

Sabina Slimáková, M.A.
vedúca organizačného oddelenia
sabina.slimakova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2606 

Ing. Jitka Navrátilová
ekonómka a rozpočtárka
jitka.navratilova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2612 

Mgr. Janka Summer
účtovníčka a mzdárka
janka.summer@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2607 

Mgr. Marta Jašureková
manažérka pre verejnú informovanosť
marta.jasurekova@slovakaid.sk 
tel.: +421-2-5978-2617

Mgr. Miroslava Garajová
majetkárka a personalistka
miroslava.garajova@slovakaid.sk

tel.: +421-2-5978-2618

__________________________________________

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia
renata.mezeiova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2605

MSc. Veronika Trebulová
projektová a finančná manažérka
Moldavsko, Humanitárna pomoc Ukrajina a V4 projekt
veronika.trebulova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2615 

Ing. Lívia Siváčková
projektová a finančná manažérka
Mikrogranty
livia.sivackova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2610 

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci
katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602 

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka
Rozvojové vzdelávanie a Keňa 
denisa.mockova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603

Ing. Jakub Šimek
projektový a finančný manažér
Program podnikateľských partnerstiev,
Afganistan a projekty humanitárnej pomoci COVID-19

jakub.simek@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604

Ing. Noémi Nálepková
projektová a finančná manažérka
Budovanie kapacít rozvojových organizácií 

a EÚ kofinancované projekty, Východné Partnerstvo 
noemi.nalepkova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2613


Mgr. Lukáš Zamborský
manažér pre metodiku
lukas.zamborsky@slovakaid.sk

tel.: + 421-2-5978-2608


Rastislav Bílik, MSc.
projektový a finančný manažér
Projekty humanitárnej pomoci a COVID-19
a K
rajiny západného Balkánu
rastislav.bilik@slovakaid.sk

tel.: + 421-2-5978-2616

__________________________________________

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE) 

Ing. Veronika Basta
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
veronika.basta@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2611/ 0918 400 592

Alexandra Šarinová, M.A. 
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
alexandra.sarinova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2614 / 0915 987 269

__________________________________________

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVEZ SR)

Moldavská republika
Mgr. Maroš Kramár
rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

maros.kramar@mzv.sk

Kenská republika
Mgr. Petra Poľašková
rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

petra.polaskova@mzv.sk

Gruzínsko
RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi
zuzana.palosova@mzv.sk