Home > Grantove vyzvy > Grantové výzvy 2015

Grantové výzvy 2015

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2015 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje
dňa 11.septembra 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SR pre Východné partnerstvo a Západný Balkán na rok 2015.

Program odovzdávania transformačných skúseností

 • Východné partnerstvo - referenčné číslo: SAMRS/2015/VP2/1
 • Západný Balkán - referenčné číslo: SAMRS/2015/ZB2/1

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program odovzdávania transformačných skúseností

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/VP2/01
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/ZB2/01

Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu


Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


 

__________________________________________________________________


V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 26. februára 2015 nasledovné výzvy:

 • Budovanie kapacít
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/BK/01
 • EÚ kofinancované projekty
  (Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie)
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/EK/01
 • Rozvojové vzdelávanie
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/RV/01
 • Program podnikateľských partnerstiev - Start up
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/SU/01

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Budovanie kapacít
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/BK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/BK/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

 

EÚ kofinancované projekty (Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev Európskej komisie)
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/EK/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/EK/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
 

Rozvojové vzdelávanie
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/RV/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/RV/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

 

Program podnikateľských partnerstiev - Start up
Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/SU/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/SU/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty

Nástroj na kontrolu likvidity a hospodárskeho výsledku podniku

 V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 2. februára 2015 nasledovné výzvy:

 • Afganistan
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/AFG/01
 • Južný Sudán
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/SSD/01
 • Keňa
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/KEN/01
 • Moldavsko
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/MD/01
 • Program odovzdávania transformačných skúseností
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/VP/01
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/UA/01
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2015/ZB/01

   

Oznam pre žiadateľov o dotácie v roku 2015:
SAMRS oznamuje, že školenie k príprave projektov (so zameraním intervenčnú logiku a prípravu kvalitného logického rámca) sa uskutoční dňa 13.2.2015 medzi 9 a 15 h na adrese:

ACSS, spol. s r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava

Maximálna kapacita miestnosti je 40. V prípade väčšieho záujmu budeme limitovať počet účastníkov z jednej organizácie. Lektorkou bude pani Dagmar Gombitová (D&D Consulting s.r.o., www.d-dconsulting.eu, Slovak Evaluation Society), s ktorou máme dlhoročnú výbornú spoluprácu. Prosíme o nahlásenie účasti do 11.2.2015 na adrese info@slovakaid.sk

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Afganistan
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/AFG/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Južný Sudán
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/SSD/01

Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu


Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Keňa
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/KEN/01

Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Moldavsko
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/MD/01
Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:

Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Program odovzdávania transformačných skúseností
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/VP/01

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/UA/01
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/ZB/01

Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu


Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty