Home > Grantove vyzvy 2014 > Grantové výzvy 2014/1

Grantové výzvy 2014/1

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verziaV zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2014, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 28. februára 2014 nasledovné výzvy:

 • Program budovania kapacít
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/BK/01
 • Afganistan
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/AFG/01
 • Južný Sudán
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/SSD/01
 • Keňa
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/KEN/01
 • Moldavsko
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/MD/01
 • Program odovzdávania transformačných skúseností
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/VP/01
  Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2014/ZB/01

Termín informačného seminára k aktuálnemu grantovému kolu bude oznámený začiatkom marca na webstránke www.slovakaid.sk, ´dalšie informácie a často kladené otázky budú zverejnené v sekcii Grant manažment.

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingova 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program budovania kapacít
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/BK/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty

 

Afganistan
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/AFG/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokumen v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Južný Sudán
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/SSD/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Keňa
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/KEN/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia nad 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Moldavsko
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/MD/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

 

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty


Program odovzdávania transformačných skúseností
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/VP/01
Podmienky výzvy: SAMRS/2014/ZB/01
Usmernenie k rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu - nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu - podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

 

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty