Home > Ako pomahame > Projekty budovania kapacít

Projekty budovania kapacít

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít jeho aktérov je neoddeliteľnou súčasťou posilňovania systému rozvojovej spolupráce SR. V rámci budovania kapacít sú podporované viaceré aktivity:

  • koordinačné a implementačné funkcie strešných organizácií kľúčových aktérov aktívnych v rozvojovej spolupráci SR
  • zvyšovanie odbornosti zamestnancov štátnej a verejnej správy pôsobiacich v rozvojovej agende
  • podpora zapájania slovenských subjektov do projektov financovaných z grantov Európskej komisie v rámci jej rozvojových nástrojov (primárne DCI, EDF, EIDHR)
  • vytvorenie podmienok v SAMRS s cieľom realizácie delegovanej spolupráce s Európskej komisie (tento proces bol spustený v roku 2018).