Home > Node > Schválené projekty nových podnikateľských partnerstiev

Schválené projekty nových podnikateľských partnerstiev

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy:

SAMRS/2019/PPP - Program podnikateľských partnerstiev

spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 22.07.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie, zoznam neschválených žiadostí a prerušené rokovanie o žiadosti.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

O žiadosti o dotáciu SAMRS/2019/PPP/1/6 zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Zoznam externých odborných hodnotiteľov:

Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
Ing. Blanka Křivánková, PhD.