Home > Node > Schválené žiadosti: humanitárna pomoc na zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu

Schválené žiadosti: humanitárna pomoc na zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/HUM/2 - Humanitárna pomoc - Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 15.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020.
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.